HiptoMall คืออะไร

เว็บไซต์ "Hiptomall" คือเว็บแลกของรางวัลสำหรับสมาชิกในเครือพาร์ทเนอร์ของเราเท่านั้น และไม่สามารถแลกหรือซื้อของรางวัลด้วยเงินสดได้ ต้องใช้เหรียญ "Hipto Coin" ในการแลกเปลี่ยนสินค้า

Hipto Coin จะได้มาจากการทำยอด Turn Over ในเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของเรา จะสรุปให้แก่สมาชิกทุกเดือน เมื่อสะสมเหรียญได้ถึงจำนวนที่สมาชิกต้องการ นำมาแลกสิ้นค้าในเว็บไซต์ Hiptomall ได้ทันทีค่ะ

หมายเหตุ :
•ยอด Turn Over ในแต่ละเว็บไซต์พาร์ทเนอร์ของเรา อาจมีการคิดคำนวนที่ไม่เท่ากัน หากมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องยอด Turn Over กรุณาติดต่อเว็บไซต์นั้นๆที่ให้บริการแก่สมาชิกค่ะ
•สิ้นค้าทุกชิ้นจะทำการจัดส่งให้สมาชิกภายใน 30 วัน